0
stuk(s)

Algemene voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN

TOEPASSELIJKHEID:

1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle producten die je op demooisteringen.nl aantreft.
1.2 Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van demooisteringen.nl.
1.3 Demooisteringen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten.


TOTSTANDKOMING:

Een overeenkomst met demooisteringen.nl komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld.


PRIJZEN, PRODUCTEN EN AANBIEDINGEN:

1. Alle prijzen op demooisteringen.nl zijn in euro’s en inclusief BTW en verzendkosten.
2. Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.
3. Producten blijven eigendom vandemooisteringen.nl tot ontvangst van betaling van datzelfde product.


BETALING:

1. Bij bestellingen via demooisteringen.nl kan op de volgende wijze worden betaald: I-deal, overboeking en via Paypal.
2. Verzendkosten van alle sieraden zijn voor rekening demooisteringen.nl.


LEVERING EN LEVERTIJD:

1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. demooisteringen.nl streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen 1 a 2 werkdagen te leveren.
2. Zodra de te leveren producten afgehaald zijn gaat het transportrisico over op de klant.


GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID:

1. Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product. 2. Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3. Demooisteringen.nl is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van winkel.
4. Als demooisteringen.nl om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.
5. In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:

- Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;
- Als de originele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt;
- Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- Als beschadigingen zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.;

GROOTHANDEL:

Demooisteringen.nl is ook groothandel voor online shops en winkeliers. Stuur een e-mail naar info@k-jewels.com voor de voorwaarden.
Volgende